keskiviikko 20. toukokuuta 2015

2015 sukukokouspaikka esittäytyy

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Metsäkartano on yksi kymmenestä suomalaisesta opetusministeriön hyväksymästä nuorisokeskuksesta. Metsäkartanon toiminta perustuu nuorisolakiin ja –asetukseen (72/2006).

 
Vuoden 1975 ETY-kokouksen eräänä lopputuloksena päätettiin ryhtyä edistämään kansainvälistä nuorisomatkailua ja nuorten liikkuvuutta Euroopassa. Suomessa opetusministeriö toimi aloitteellisena ja antoi läänien nuorisolautakunnille tehtäväksi ryhtyä kartoittamaan alueillaan mahdollisia kohteita kansainvälisten nuorisokeskusten sijoituspaikoiksi. Silloisen Kuopion läänin alueella valikoitui lukuisista ehdokkaista kohteeksi lopulta Rautavaaralla sijaitsevan Ylä-Keyrittyjärven asumaton niemi. Tammikuussa 1978 opetusministeriö vahvisti nuorison kurssi- ja leirikeskuksia koskevan kehittämisohjelman, ja sen mukana vahvistettiin Metsäkartanon perustaminen.

Tulevaa nuorisokeskusta hallinnoimaan perustettiin laajapohjainen Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö. Säätiön perustamisasiakirjoissa todetaan säätiön tehtäväksi mm. ”edistää nuorison kansainvälistä yhteistyötä, kasvatuksellista vapaa-aikatoimintaa sekä luonnontuntemusta”. Säätiö hyväksyttiin säätiörekisteriin 11.5.1982. Arkkitehti Lars Backerin suunnitteleman päärakennuksen rakennustyöt aloitettiin kesällä 1982, ja rakennus otettiin käyttöön vuonna 1983.

Aluksi kaikki toiminta tapahtui yhdessä ja samassa päärakennuksessa. Toiminnan laajentuessa samaan pihapiiriin rakennettiin lisää majoitustiloja, ensin v.1985 majoitusrakennus Justeeri ja sitten v.1988 majoitusrakennus Sirnikka. Metsäkartanolle johtava huonokuntoinen tie kunnostettiin ja muutettiin maantieksi v. 1987. Läheisyydessä sijaitsevat Rautavaaran kunnan leirimaja Metsäpirtti sekä 50-luvun alussa savottakämpäksi rakennettu Metsäkämppä mukaan lukien majoitustilaa oli tässä vaiheessa jo135 vuodepaikkaa. Käytön edelleen kasvaessa ja monipuolistuessa tuli tarpeelliseksi rakentaa lisää toimintatiloja. Toimintakeskus Savotta monipuolisine liikuntatiloineen ja monitoimiluokkineen valmistui v. 2001. Vuoden 2005 kesällä otettiin käyttöön Marjamaan lomahuoneistot jotka edustavat Metsäkartanon korkeatasoisimpia ja tilavimpia majoitustiloja. Kokonaispaikkamäärä nousi tällöin noin 180 vuodepaikkaan. Ravintolan keittiö uudistettiin vuonna 2009 ja samalla laajennettiin ravintolaa siten, että käytössä on n. 200 ravintolapaikkaa sekä kesäisin 50-paikkainen terassi. Lisäksi Metsäkartanon yhteydessä toimii leirintäalue, jossa on 45 sähköistettyä matkailuvaunupaikkaa sekä tarvittavat huoltorakennukset.
Kolmenkymmenen toimintavuotensa kuluessa Metsäkartano on saavuttanut vakiintuneen aseman yhtenä suurimmista suomalaisista nuorisokeskuksista. Metsäkartano tunnetaan myös merkittävänä itäsuomalaisena luontomatkailukeskuksena. Metsäkartanon sijainti erämaaluonnon keskellä, hiekkarantaisen järven rannalla, Tiilikkajärven kansallispuiston sekä laajojen ja merkittävien NATURA-alueiden läheisyydessä luo erinomaiset edellytykset luontomatkailutoiminnan kehittymiselle. Metsäkartanon vahvuuksia ovatkin luonnonrauha, ainutlaatuineen miljöö ja ilmapiiri sekä monipuoliset toimintamahdollisuudet ja palvelut ympäri vuoden. Viihtyisien majoituspalveluiden ja laadukkaiden ruokapalveluiden rinnalle on kehittynyt laaja valikoima ohjelmapalveluita niin nuoriso- kuin aikuisasiakkaitakin varten. Luontoliikunta ja muu luontoon tukeutuva toiminta on keskeisellä sijalla. Metsäkartanolla voi mm. meloa, harrastaa patikointia tai sauvakävelyä lyhyemmillä tai pidemmillä polkureiteillä, pyöräillä, kiipeillä, pelata frisbeegolfia tai vaikkapa kokeilla jousiammuntaa. Talvisin latu- tai umpihankihiihto, lumikenkä- ja potkukelkkaretket tai lumenveisto houkuttavat hankkimaan punaisia poskia. Kaikkina vuodenaikoina voi sisätiloissa vaikkapa harrastaa kuntosalilla; pelata, kiipeillä tai ampua jousella sisäliikuntasalissa tai sitten ryhtyä kokeilemaan esim. savitöitä, huovutusta, kankaanpainantaa, valokuvausta, pajatöitä tai joitakin muita lukuisista tarjolla olevista kädentaito- ja taideharrasteista.
Metsäkartano noudattaa toiminnassaan ympäristöä säästävän matkailun periaatteita. Metsäkartanon majoitustoiminnalle on ainoana suomalaisena majoituskohteena myönnetty eurooppalainen ympäristömerkintä, EU-kukka –tunnus. Metsäkartanon asema nuorisolakiin pohjautuvana nuorisokeskuksena tarkoittaa myös mm. sitä, että toiminta on yleishyödyllistä ja taloudellisesti voittoa tavoittelematonta. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että esim. yritykset voivat toteuttaa yhteiskuntavastuutaan ja eettistä sponsorointia käyttämällä Metsäkartanon palveluita. Käytöstä jäävä mahdollinen voittoeuro ohjautuu suoraan nuorisotoiminnan tukemiseen ja sen kehittämiseen.
Toiminnan alkuvaiheista lähtien on leirikoulutoiminta ollut erottamaton osa Metsäkartanon toimintaa. Nykyisin Metsäkartano on eräs suosituimmista leirikoulukohteista Suomessa. Vuosittain Metsäkartanolla käy noin sata luokkaa leirikoululaisia eri puolilta Suomea viettämässä muutaman päivän mittaista leirikoulujaksoa Metsäkartanon tarjoamien monipuolisten ohjelmien parissa. Kesäaikaan rippikoululeirit ovat suuri nuorisokäyttäjäryhmä. Kaikista kävijöistä nuorisoryhmien osuus on noin 70 %. Aikuiskävijät saapuvat Metsäkartanolle mm. yritysten ja yhteisöjen järjestämien kokousten, tyhy-toiminnan tai virkistyspäivien myötä. Metsäkartano on erittäin suosittu kohde myös mm. koulutusten, perhejuhlien tai vaikkapa joulun viettopaikkana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti